Wyprawka szkolna

Prezydent Miasta Świętochłowice informuje o możliwości skorzystania z pomocy finansowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Z pomocy mogą skorzystać uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 będą się uczyć w branżowej szkole I lub II stopnia, czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasie I i IV pięcioletniego technikum, klasach IV dotychczas czteroletniego technikum prowadzonym w pięcioletnim technikum.

Więcej szczegółów: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023r.

Wniosek należny złożyć w sekretariacie szkoły do 01 września 2023 r.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do pobrania: Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników