O szkole

„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.”

Albert Einstein

 

Naszą rolą jest towarzyszenie uczniom na ścieżce rozwoju edukacyjnego, ale też kształtowanie ich kompetencji społecznych i wspieranie rodziców w pracy wychowawczej. Naszym uczniom przekazujemy nie tylko wiedzę, ale też wartości zakorzenione w szkolnej tradycji, kulturowej tożsamości i wielowymiarowej współpracy w ramach projektów i programów mających na celu rozwój kompetencji i umiejętności istotnych dla funkcjonowania we współczesnym świecie.

Dużą wagę przykładamy również do stanu i rozwoju infrastruktury szkolnej. Aby jak najlepiej służyła naszym uczniom pozyskujemy między innymi środki zewnętrzne pozwalające na kształtowanie przestrzeni zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami.

Historia szkoły

Partnerzy

Programy i Projekty