Świetlica

Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów klas ….

Świetlica zlokalizowana jest w…. i wyposażona w…

Zajęcia świetlicowe obejmują….

Aby zapisać dziecko do świetlicy należy….

Opiekunowie świetlicy:

 

Dokumenty do pobrania:

  • regulamin
  • oświadczenia
  • upoważnienia