Samorząd uczniowski

Funkcja w Radzie SUUczniowie:
Przewodniczący ZSOPaweł Budzowski II B
Zastępca PrzewodniczącegoAlan Jabcoń IV A
SekretarzMartyna Nowak IV B
Sekcja imprez i wydarzeń kulturalnych

Maja Germel VIII A

Amelia Dzierwa III B

Sekcja wolontariatu

Karolina Dudzik II A

Anna Widera II A

Sekcja ogłoszeń Julia Gawęda I A

Opiekunowie: mgr Barbara Malińska; mgr Danuta Piechocka.