Psycholog i Pedagog

Psycholog szkolny

W naszej szkole funkcję psychologa pełnią panie: Katarzyna Moś oraz Marzena Grela, które można odwiedzić w ich gabinecie mieszczącym się na pierwszym piętrze w sali nr 227.

GODZINY PRACY
Katarzyna Moś

PONIEDZIAŁEK

9:30 – 11:30

WTOREK

9:30 – 11:30

12:30 – 13:30

ŚRODA

9:30 – 11:30

CZWARTEK

9:30 – 12:30

PIĄTEK

9:30 – 11:30

Marzena Grela

PONIEDZIAŁEK

15:00 – 17:00

 

dyżur dla rodziców

16:00 – 17:00

 

PIĄTEK

9:00 – 11:00

Do psychologa szkolnego mogą zgłosić się wszystkie osoby, tworzące szkolną społeczność (uczniowie, rodzice uczniów, nauczyciele), które borykają się z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi, życiowymi, związanymi z funkcjonowaniem w grupie społecznej oraz nauką szkolną.

Pierwszy etap pomocy to diagnoza, która obejmuje  szeroki zakres funkcji psychicznych: rozwój intelektualny i poznawczy emocjonalny, społeczny. Dzięki obserwacji zachowania, wywiadom z otoczeniem oraz badaniu psychologicznemu pozwala ona określić obszar trudności dziecka, ukazać jego potencjalne możliwości oraz określić odpowiednią formę pomocy.

Rola psychologa szkolnego polega także na prowadzeniu działań psychoedukacyjnych oraz profilaktycznych.

Psycholog szkolny udziela pomocy również rodzicom uczniów poprzez spotkania indywidualne dotyczące konkretnych trudności w wychowaniu własnych dzieci, jak również w celu rozwoju umiejętności wychowawczych.

Drogi uczniu!

Jeśli chciałbyś z kimś porozmawiać, masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać, masz złe samopoczucie, coś Cię dręczy, stoisz przed trudnym wyborem i potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji, chcesz opowiedzieć o czymś, co ci się przydarzyło, masz problemy w rodzinie, trudną sytuację w domu, masz problemy w relacjach z innymi uczniami lub ktoś z twojego otoczenia ma problem i czujesz, że potrzebuje pomocy – psycholog pomoże Ci we wszystkich tych kwestiach.

Pedagog szkolny

Pomocą służy Ci również pedagog szkolny:  Barbara Malińska.

GODZINY PRACY

PONIEDZIAŁEK

10:00 – 12:30

dyżur dla rodziców

14:30 – 17:00

WTOREK

9:45 – 11:30

13:30 – 14:30

konsultacje

14:30 – 15:30

ŚRODA

8:00 – 12:30

13:30 – 14:40

CZWARTEK

9:45 – 13:30

PIĄTEK

8:40 – 10:30

12:30 – 13:30

Pedagog szkolny:

 • Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych.
 • Określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizuje i prowadzi formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmuje w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, działania profilaktyczno- wychowawcze wynikające z programu wychowawczego szkoły.
 • Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w przypadkach indywidualnych.
 • Współdziała z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów.
 • Planuje i koordynuje zadania w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
 • Działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Możesz skontaktować się z pedagogiem szkolnym jeśli:

 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem lub kolegami w klasie,
 • masz problemy z uzyskaniem lepszych ocen,
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,
 • masz problem z wyborem dalszej drogi kształcenia.

Każdy uczeń potrzebujący pomocy pedagogiczno – psychologicznej może ponadto skorzystać z telefonów zaufania, gdzie dzwoniący zachowuje anonimowość: 116 111  lub Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12.