Logopeda

Pomocą  w zakresie zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji służy mgr Katarzyna Moś.

Gabinet logopedy znajduje się na pierwszym piętrze szkoły w sali nr 227.

GODZINY PRACY

PONIEDZIAŁEK

8:00 – 9:35

12:50 – 14:35

WTOREK

11:45 – 12:30

13:50 – 14:35

ŚRODA

8:50 – 09:35

CZWARTEK

12:50 – 13:35

PIĄTEK

8:00 – 9:35

Co roku we wrześniu logopeda przeprowadza przesiewowe badanie dla uczniów klas I SP na terenie szkoły. Badanie ma charakter orientacyjny i ma na celu wykrycie zaburzeń rozwoju mowy oraz komunikacji. W roku szkolnym 2022/2023 maksymalnie 40 uczniów może zostać zakwalifikowanych na grupowe zajęcia logopedyczne. Zajęcia prowadzone są w grupach maksymalnie do 4 osób. Rodzice o kwalifikacji zostaną poinformowani indywidualnie.

Zakres działań logopedy obejmuje:

 • przesiewowe badanie logopedyczne;
 • przygotowanie programu terapii;
 • prowadzenie terapii indywidualnej;
 • indywidualne konsultacje z wychowawcami, rodzicami, udzielanie porad;
 • przygotowanie pomocy logopedycznych;
 • prowadzenie zeszytów do zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalania w domu;
 • informowanie o konieczności odbycia konsultacji z innymi specjalistami, np. laryngolog, ortodonta, foniatra, neurolog, psycholog.

Program zajęć indywidualnych obejmuje:

 • ćwiczenia usprawniające narządy i funkcję w obrębie aparatu artykulacyjnego;
 • naukę prawidłowej wymowy zaburzonych głosek w izolacji;
 • utrwalanie zaburzonych głosek;
 • ćwiczenia w różnicowaniu głosek opozycyjnych;
 • ćwiczenia słownikowe.

W terapii logopedycznej niezwykle ważna jest rola Rodziców. Wsparcie dziecka oraz dostarczanie prawidłowych wzorców wymowy pomaga w osiągania zamierzonych efektów. Istotne jest również pilnowanie systematycznego uczestnictwa w zajęciach oraz prowadzenia zeszytu, jak również zapewnienie opieki innych specjalistów, jeżeli jest to konieczne.

Bardzo ważna jest systematyczna praca z dzieckiem w domu (ok. 10-15 min. codziennie).