Klasa integracyjno-społeczna

Zespół może liczyć maksymalne 20 uczniów, a mniejsza grupa oznacza lepsze wyniki nauczania.

Proces dydaktyczny wsparty jest przez obecnego na lekcjach drugiego nauczyciela, dzięki czemu uczniom łatwiej pokonać trudność edukacyjne bądź związane z funkcjonowaniem w grupie.

Uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach związanych z psychologią społeczną (współpraca z SWPS w Katowicach), brać udział w spotkaniach koła pedagogicznego oraz
koła psychologicznego, uczestniczyć w projekcie Euro-Week.

Budynek naszej szkoły jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: podjazdy, winda.

Rozszerzenia: j. polski, historia, j.angielski