Klasa FIT – zdrowie i dietetyka

To klasa dla tych, którzy chcą poszerzać swoje zainteresowania związane z:

  • edukacją zdrowotną i dietetyką
  • biologią , szczególnie fizjologią człowieka
  • komunikacją personalną.

Na zajęciach uczniowie zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi zdrowia, podstaw zdrowego odżywiania, dietetyką i fizjologią człowieka. Uczniowie będą zdobywali umiejętność analizy potrzeb żywieniowych człowieka i układania planów dietetycznych.

W ramach kształtowania postawy zdrowego stylu życia w trakcie zajęć sportowych będzie można ćwiczyć także streching, zumbę, aerobik, taniec, czyli szeroko rozumiane zajęcia fitnessowe. Będą odbywały się także zajęcia związane z psychologią i komunikacją interpersonalną.

Klasa „Zdrowie i dietetyka” przygotowuje do nauki na tych kierunkach studiów, gdzie wymagana jest matura z biologii, np.: kosmetologia, technologia żywności, farmacja, dietetyka, AWF.

Osoby z wykształceniem średnim i znajomością języków obcych są poszukiwane na rynku pracy. Dodatkowa znajomość zagadnień z dietetyki, biologii, edukacji zdrowotnej zwiększa szansę zatrudnienia w branży kosmetycznej, dietetycznej, farmaceutycznej, spożywczej itp.

Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski, język polski.