Kalendarz roku szkolnego

KALENDARIUM
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

ROK SZKOLNY 2023/2024